× Anasayfa Nace Kodum ne? Nace Kodu Sorgulama Nace Kodu Listesi İletişim
☰ NACE KODU BUL  

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ
NACE Rev.2_Altılı Kod | NACE Rev.2_Altılı Tanım | Tehlike Sınıfı

H | - ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA

49 | Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
49.1 | Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
49.10 | Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
49.10.01 | Demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı | Az Tehlikeli
49.2 | Demir yolu ile yük taşımacılığı
49.20 | Demir yolu ile yük taşımacılığı
49.20.01 | Demir yolu ile şehirler arası ve şehiriçi yük taşımacılığı (donmuş ürünlerin, petrol ürünlerinin, dökme sıvı ve gazların, kuru yüklerin, vb. taşınması) | Tehlikeli
49.3 | Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.31 | Kara taşımacılığı ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
49.31.01 | Demir yolu, metro, tramvay, vb. ile şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (şehir içi ve banliyö taşımacılığının parçası olan füniküler, teleferik, vb. dahil) | Az Tehlikeli
49.31.04 | Halk otobüsü ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı | Az Tehlikeli
49.31.05 | Belediye otobüsü ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belediyenin sağladığı havaalanı otobüsü dahil) | Az Tehlikeli
49.31.06 | Minibüs ve dolmuş ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belirlenmiş güzergahlarda) | Az Tehlikeli
49.31.90 | Kara yolu taşımacılığı ile yapılan diğer şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (troleybüs, vb. dahil, halk otobüsü, minibüs, belediye otobüsü ile havaalanı otobüsü hariç) (belirlenmiş güzergahlarda) | Az Tehlikeli
49.32 | Taksi taşımacılığı
49.32.01 | Taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç) | Az Tehlikeli
49.32.02 | Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin, vb. dahil, minibüs, otobüs vb. hariç) kiralama faaliyeti | Az Tehlikeli
49.39 | Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.39.01 | Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı (şehirler arası otobüs ve tramvay, şehirler arası personel ve okul servisleri, vb. dahil, şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile şehir içi havaalanı otobüsleri hariç) | Az Tehlikeli
49.39.02 | Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı | Az Tehlikeli
49.39.03 | Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.) | Az Tehlikeli
49.39.04 | Kara yolu (otobüs, vb.) ile uluslararası yolcu taşımacılığı | Az Tehlikeli
49.39.06 | Sürücüsü ile birlikte otobüs, minibüs vb. kiralama (belirlenmemiş güzergahlar için) ile geziler için kara yolu yolcu taşımacılığı (şehir turu otobüsleri, gezi otobüsü, vb. dahil) | Az Tehlikeli
49.39.08 | İnsanlar veya hayvanlar tarafından çekilen taşıtlarla veya yük hayvanları ile yolcu taşımacılığı (fayton, bisiklet, vb. ile yolcu taşımacılığı) | Az Tehlikeli
49.39.90 | Kablolu trenler (füniküler), teleferikler ve telesiyejler (şehir içi, banliyö veya metropol transit sistemlerin parçası olanlar hariç) ve diğer şoförlü taşıtlarla başka yerde sınıflandırılmamış kara yolu yolcu taşımacılığı | Tehlikeli
49.4 | Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
49.41 | Kara yolu ile yük taşımacılığı
49.41.01 | Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) | Tehlikeli
49.41.02 | Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) | Tehlikeli
49.41.03 | Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) | Tehlikeli
49.41.05 | Kara yolu ile canlı hayvan taşımacılığı (çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, vahşi hayvanlar vb.) | Tehlikeli
49.41.06 | Şoförü ile birlikte kamyon ve diğer motorlu yük taşıma araçlarının kiralanması | Az Tehlikeli
49.41.07 | Karayolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı) | Az Tehlikeli
49.41.08 | Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) | Çok Tehlikeli
49.41.09 | Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) | Çok Tehlikeli
49.41.10 | Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) | Çok Tehlikeli
49.41.90 | Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve diğer yük taşımacılığı hizmetleri (evden eve nakliyat, vb. hariç) | Tehlikeli
49.42 | Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri
49.42.01 | Kara yolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması (evden eve nakliyat, vb.) | Tehlikeli
49.5 | Boru hattı taşımacılığı
49.50 | Boru hattı taşımacılığı
49.50.01 | Boru hattı ile ham petrol, rafine petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı | Çok Tehlikeli
49.50.03 | Boru hattı pompa istasyonlarını işletme hizmetleri | Çok Tehlikeli
49.50.04 | Boru hattı ile doğalgaz taşımacılığı | Çok Tehlikeli
49.50.90 | Boru hattı ile diğer malların taşımacılığı (kömür çamuru, kimyasal ürünler, vb.) | Çok Tehlikeli


50 | Su yolu taşımacılığı
50.1 | Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
50.10 | Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
50.10.12 | Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri dahil) | Tehlikeli
50.10.13 | Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği dahil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç) | Tehlikeli
50.10.14 | Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği | Az Tehlikeli
50.10.15 | Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç) | Tehlikeli
50.10.16 | Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması | Tehlikeli
50.10.90 | Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dahil) | Tehlikeli
50.2 | Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
50.20 | Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
50.20.17 | Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) | Çok Tehlikeli
50.20.18 | Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) | Tehlikeli
50.20.19 | Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, petrol kulelerinin vb.nin taşınması) (iç sular hariç) | Tehlikeli
50.20.20 | Uluslararası sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması | Tehlikeli
50.20.21 | Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması | Tehlikeli
50.20.22 | Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı gemilerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (iç sular hariç) | Tehlikeli
50.20.23 | Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) | Tehlikeli
50.20.24 | Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması | Çok Tehlikeli
50.20.25 | Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) (iç sular hariç) | Çok Tehlikeli
50.20.26 | Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç) | Tehlikeli
50.20.27 | Kabotaj hattında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması (iç sular hariç) | Tehlikeli
50.20.28 | Kabotaj hattında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması (iç sular hariç) | Tehlikeli
50.20.29 | Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç) | Tehlikeli
50.20.30 | Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç) | Çok Tehlikeli
50.20.90 | Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı | Tehlikeli
50.20.91 | Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç) | Tehlikeli
50.3 | İç sularda yolcu taşımacılığı
50.30 | İç sularda yolcu taşımacılığı
50.30.08 | İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) (gezinti amaçlı olanlar dahil) | Tehlikeli
50.30.09 | İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması | Tehlikeli
50.4 | İç sularda yük taşımacılığı
50.40 | İç sularda yük taşımacılığı
50.40.05 | İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) | Tehlikeli
50.40.07 | İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.) | Tehlikeli
50.40.08 | İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların vb.nin taşınması) (nehir, kanal ve göllerde, vb.) | Tehlikeli

51 | Hava yolu taşımacılığı
51.1 | Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
51.10 | Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
51.10.01 | Hava yolu yolcu taşımacılığı (tarifeli olanlar) | Tehlikeli
51.10.02 | Hava yolu yolcu taşımacılığı (turistik ve gezi amaçlı olanlar ile tarifesiz olanlar) (hava taksi taşımacılığı dahil) | Tehlikeli
51.10.03 | Hava yolu yolcu taşıma araçlarının mürettebatıyla birlikte kiralanması | Tehlikeli
51.2 | Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
51.21 | Hava yolu ile yük taşımacılığı
51.21.17 | Hava yolu ile yük taşımacılığı | Tehlikeli
51.22 | Uzay taşımacılığı
51.22.02 | Uzay taşımacılığı (uyduların ve uzay taşıtlarının fırlatılması, yük ve yolcuların uzaya taşınması) | Çok Tehlikeli

52 | Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
52.1 | Depolama ve ambarlama
52.10 | Depolama ve ambarlama
52.10.02 | Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için depolama) | Tehlikeli
52.10.03 | Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi vb.) | Tehlikeli
52.10.04 | Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. depolama ve antrepoculuk faaliyetleri | Çok Tehlikeli
52.10.05 | Dökme sıvı depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (yağ, şarap, vb. dahil, petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. hariç) | Tehlikeli
52.10.90 | Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama faaliyetleri hariç) | Tehlikeli
52.2 | Taşımacılık için destekleyici faaliyetler
52.21 | Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.21.04 | Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri | Tehlikeli
52.21.05 | Demir yolu taşımacılığını destekleyici faaliyetler (demir yolu çekme ve itme hizmetleri, manevra ve makas değiştirme hizmetleri, demir yolu terminal hizmetleri vb. dahil, emanetçilik hariç) | Az Tehlikeli
52.21.06 | Kara taşımacılığına yönelik emanet büroları işletmeciliği (demir yollarında yapılanlar dahil) | Tehlikeli
52.21.07 | Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dahil) | Az Tehlikeli
52.21.08 | Otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği | Az Tehlikeli
52.21.09 | Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri | Az Tehlikeli
52.21.10 | Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç) | Az Tehlikeli
52.21.12 | Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması | Çok Tehlikeli
52.21.13 | Yolcu taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.21.90 | Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) | Az Tehlikeli
52.22 | Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.22.06 | Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç) | Tehlikeli
52.22.07 | Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak deniz feneri, fener dubası, fener gemisi, şamandıra, kanal işaretleri vb. seyir yardımcıları ile verilen hizmet faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.22.08 | Deniz ve kıyı suları ile iç sularda kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma faaliyetleri (geminin havuzlanması ve havuzdan çıkarılması dahil) | Tehlikeli
52.22.10 | Deniz ve kıyı suları ile iç sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme faaliyetleri (zor durumdaki gemilerin çekilmesi, bu gemilerin ve kargolarının kurtarılması vb.) | Tehlikeli
52.22.90 | Su taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler | Tehlikeli
52.23 | Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.23.03 | Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç) | Tehlikeli
52.23.04 | Havaalanı işletmeciliği (uçak pisti işletme hizmetleri ve hava yolu yolcu terminali hizmetleri dahil, havaalanı yer hizmetleri hariç) | Az Tehlikeli
52.23.06 | Hava trafik kontrol hizmetleri (havaalanında yer alan kule ve radar istasyonları tarafından sağlanan hizmetler dahil) | Tehlikeli
52.23.07 | Uzay taşımacılığını destekleyici hizmetler | Çok Tehlikeli
52.23.90 | Hava taşımacılığını destekleyici diğer faaliyetler (havaalanlarında yangın söndürme ve yangın önleme faaliyetleri, hava taşıtlarının çekilmesi, vb.) | Çok Tehlikeli
52.24 | Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
52.24.08 | Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dahil) | Tehlikeli
52.24.09 | Hava yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri | Tehlikeli
52.24.10 | Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri | Tehlikeli
52.24.11 | Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri | Tehlikeli
52.29 | Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
52.29.01 | Deniz yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.29.02 | Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.29.03 | Hava yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.29.04 | Gümrük komisyoncularının faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.29.05 | Kantar hizmetleri (yüklü araçların tartılması, vb.) | Az Tehlikeli
52.29.06 | Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.29.07 | Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.29.09 | Yetkili gümrük müşavirliği veya gümrük müşavirliği | Az Tehlikeli
52.29.11 | Taşıma belgelerinin ve irsaliyelerin düzenlenmesi ve tedarik edilmesi | Az Tehlikeli
52.29.13 | Hava yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.29.14 | Demir yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.29.15 | Demir yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.29.16 | Taşınan malların kasalardan, sandıklardan vb.lerinden çıkarılması, numune alınması, incelenmesi vb. faaliyetler | Az Tehlikeli
52.29.17 | Yük taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.29.18 | Kabotaj hattı deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri | Az Tehlikeli
52.29.90 | Bys. taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayırılması, vb. dahil) | Tehlikeli

53 | Posta ve kurye faaliyetleri
53.1 | Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
53.10 | Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
53.10.01 | Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri (kargo ve kurye şirketlerinin faaliyetleri hariç) | Az Tehlikeli
53.2 | Diğer posta ve kurye faaliyetleri
53.20 | Diğer posta ve kurye faaliyetleri
53.20.08 | Gıda, mobilya vb. satın alınan şeylere ilişkin evlere dağıtım faaliyetleri (şehir içi yük taşımacılığı ve evden eve nakliyat vb. hariç) | Tehlikeli
53.20.09 | Kurye faaliyetleri (kara, deniz ve hava yolu ile yapılanlar dahil, evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç) | Az Tehlikeli
53.20.10 | Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç) | Tehlikeli
x | Kısım (A - V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx | Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x | Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx | Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx | Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.
Ana Sayfa | Nace kodu Sorgulama | Nace kodları listesi | İletişim

info@nacekodu.xyz| Sitemap - Kullanım Şartları - Gizlilik Politikası