× Anasayfa Nace Kodum ne? Nace Kodu Sorgulama Nace Kodu Listesi İletişim
☰ NACE KODU BUL  

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ
NACE Rev.2_Altılı Kod | NACE Rev.2_Altılı Tanım | Tehlike Sınıfı

O | - KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK

84 | Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
84.1 | Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi
84.11 | Genel kamu idaresi faaliyetleri
84.11.41 | Belediyelerin kamu yönetimi hizmetleri | Az Tehlikeli
84.11.42 | Ekonomik ve sosyal planlama ile istatistik ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri | Az Tehlikeli
84.11.43 | Finansal, mali ve denetim ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (defterdarlık, mal müdürlükleri, vergi daireleri, Sayıştay, kamu borç ve fonlarının yönetimi dahil) | Az Tehlikeli
84.11.44 | Genel personel işleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri | Az Tehlikeli
84.11.45 | Gümrüklerle ilgili kamu yönetimi hizmetleri | Az Tehlikeli
84.11.46 | Muhtarların faaliyetleri | Az Tehlikeli
84.11.47 | Valiliklerin ve kaymakamlıkların kamu yönetimi hizmetleri (il ve ilçe özel idarelerinin faaliyetleri dahil) | Az Tehlikeli
84.11.48 | Yasama ve yürütme hizmetleri | Az Tehlikeli
84.11.90 | Kamu için diğer destekleyici kamu yönetimi hizmetleri (merkezi kamu ihale ve tedarik hizmetleri ile haritacılık vb.) | Az Tehlikeli
84.12 | Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi (Sosyal güvenlik hariç)
84.12.11 | Eğitime ilişkin kamu yönetimi hizmetleri | Az Tehlikeli
84.12.12 | İskan ve toplum refahına ilişkin kamu yönetimi hizmetleri (su temini ve çevre koruma programları dahil) | Az Tehlikeli
84.12.13 | Sağlığa ve sosyal hizmetlere ilişkin kamu yönetimi hizmetleri | Az Tehlikeli
84.12.14 | Spor, dinlence, kültür ve dine ilişkin kamu yönetimi hizmetleri | Az Tehlikeli
84.13 | İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri
84.13.11 | Çok amaçlı geliştirme projeleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (bölgesel kalkınma projeleri dahil) | Az Tehlikeli
84.13.12 | Genel ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (genel ekonomi politikalarının oluşturulması, teşvik faaliyetleri, patent işleri, genel istihdam politikaları, meteoroloji işleri, istihdam vb.) | Az Tehlikeli
84.13.13 | Madencilik, doğal kaynaklar, imalat ve inşaat ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri | Az Tehlikeli
84.13.14 | Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılıkla ilgili kamu yönetimi hizmetleri | Az Tehlikeli
84.13.15 | Ticaret, otelcilik ve lokantacılık ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri | Az Tehlikeli
84.13.16 | Turizm ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri | Az Tehlikeli
84.13.17 | Ulaştırma ve iletişim ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri | Az Tehlikeli
84.13.18 | Yakıt ve enerji ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (enerji bakanlığı, vb.) | Az Tehlikeli
84.2 | Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması
84.21 | Dışişleri ile ilgili hizmetler
84.21.05 | Dış işleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (yurt dışı diplomatik hizmetler ve konsolosluk hizmetleri hariç) | Az Tehlikeli
84.21.06 | Yurt dışı diplomatik hizmetler ve konsolosluk hizmetleri (yabancı konsolosluklar hariç) | Az Tehlikeli
84.22 | Savunma faaliyetleri
84.22.05 | Askeri savunma hizmetleri (silahlı kuvvetler ve savunma ile ilgili idari hizmetler) | Tehlikeli
84.22.06 | Sivil savunma hizmetleri | Az Tehlikeli
84.23 | Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri
84.23.04 | Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri (icra müdürlükleri vb. dahil, ceza infaz kurumlarının ve mahkemelerin faaliyetleri hariç) | Az Tehlikeli
84.23.05 | Ceza infaz ve tutuk evlerinin faaliyetleri (eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri hariç) | Tehlikeli
84.23.06 | Mahkemelerin faaliyetleri (yüksek yargı organları dahil) | Az Tehlikeli
84.24 | Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler
84.24.01 | Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler (polis hizmetleri, sahil güvenlik vb.) | Tehlikeli
84.25 | İtfaiye hizmetleri
84.25.01 | İtfaiye hizmetleri (hava taşıtlarıyla yapılanlar ile orman yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç) | Çok Tehlikeli
84.25.02 | Hava taşıtları yoluyla yapılan itfaiye hizmetleri (orman yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç) | Çok Tehlikeli
84.3 | Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri
84.30 | Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri
84.30.01 | Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri | Az Tehlikeli
x | Kısım (A - V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx | Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x | Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx | Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx | Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.
Ana Sayfa | Nace kodu Sorgulama | Nace kodları listesi | İletişim

info@nacekodu.xyz| Sitemap - Kullanım Şartları - Gizlilik Politikası