× Anasayfa Nace Kodum ne? Nace Kodu Sorgulama Nace Kodu Listesi İletişim
☰ NACE KODU BUL  

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ
NACE Rev.2_Altılı Kod | NACE Rev.2_Altılı Tanım | Tehlike Sınıfı

F | - İNŞAAT

41 | Bina inşaatı
41.1 | İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.10 | İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.10.01 | Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç) | Az Tehlikeli
41.10.02 | Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri | Çok Tehlikeli
41.10.03 | İşyeri yapı kooperatiflerinin faaliyetleri | Çok Tehlikeli
41.2 | İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
41.20 | İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
41.20.01 | İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı) | Çok Tehlikeli
41.20.02 | İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) | Çok Tehlikeli
41.20.03 | Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması | Çok Tehlikeli
41.20.04 | İkamet amaçlı ahşap binaların inşaatı | Çok Tehlikeli
41.20.05 | Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi (büyük çaplı revizyon) | Çok Tehlikeli


42 | Bina dışı yapıların inşaatı
42.1 | Kara ve demir yollarının inşaatı
42.11 | Kara yolları ve otoyolların inşaatı
42.11.01 | Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yollarının inşaatı | Çok Tehlikeli
42.11.02 | Yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı, kaldırım, kasis, bisiklet yolu vb.lerin inşaatı, yolların vb. yüzeylerin boyayla işaretlenmesi, yol bariyeri, trafik işaret ve levhaları vb.nin kurulumu gibi yol, tünel vb. yerlerdeki yüzey işleri | Çok Tehlikeli
42.11.03 | Havaalanı pisti inşaatı | Çok Tehlikeli
42.12 | Demir yolları ve metroların inşaatı
42.12.01 | Demir yolları ve metroların inşaatı (bakım ve onarımı dahil) | Çok Tehlikeli
42.13 | Köprüler ve tünellerin inşaatı
42.13.01 | Köprülerin inşaatı (yükseltilmiş kara yolları-viyadükler dahil) | Çok Tehlikeli
42.13.02 | Tünel inşaatı | Çok Tehlikeli
42.2 | Hizmet projelerinin inşaatı
42.21 | Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı
42.21.01 | Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı) | Çok Tehlikeli
42.21.02 | Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.) | Çok Tehlikeli
42.21.03 | Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları inşaatı (sulama sistemleri (kanallar) dahil) | Çok Tehlikeli
42.21.05 | Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su, kanalizasyon, sıcak su, buhar ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik kısa mesafe boru hattı) | Çok Tehlikeli
42.22 | Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
42.22.01 | Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı iletim hatları) | Çok Tehlikeli
42.22.02 | Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji üretim santralleri vb.) | Çok Tehlikeli
42.22.04 | Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.) | Çok Tehlikeli
42.22.05 | Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı | Çok Tehlikeli
42.22.06 | Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları) | Çok Tehlikeli
42.22.07 | Kentsel (kısa mesafe) telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.) | Çok Tehlikeli
42.9 | Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
42.91 | Su projeleri inşaatı
42.91.01 | Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar) | Çok Tehlikeli
42.91.02 | Su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz, nehir, göl vb.) | Çok Tehlikeli
42.91.03 | Tersane, dok ve kanal havuzu inşaatı (gemi inşaatı ve tamiri için) | Çok Tehlikeli
42.91.04 | Baraj ve bentlerin inşaatı | Çok Tehlikeli
42.99 | Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
42.99.01 | Açık havada yapılan sporlara uygun tesislerin ve eğlence alanları yapılarının inşaatı (golf sahaları, açık stadyumlar, tenis kortları, atletizm sahaları, plaj tesisi, dağ barınakları, eğlence parkları vb.) | Çok Tehlikeli
42.99.02 | Madencilik ve imalat sanayisi yapılarının inşaatı (sarım mili ve kuleleri, maden yükleme ve boşaltma istasyonları, rafineriler, kimyasal tesisler vb.) | Çok Tehlikeli
42.99.03 | Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapıların inşaatı (arazi iyileştirilmesi ile birlikte arazinin parsellemesi dahil, iyileştirme yapılmaksızın parselleme hariç) | Çok Tehlikeli
42.99.04 | Doğalgaz işleme tesisleri inşaatı | Çok Tehlikeli

43 | Özel inşaat faaliyetleri
43.1 | Yıkım ve şantiyenin hazırlanması
43.11 | Yıkım
43.11.01 | Yıkım işleri (binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi) | Çok Tehlikeli
43.12 | Şantiyenin hazırlanması
43.12.01 | Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç) | Çok Tehlikeli
43.12.02 | Maden sahalarının hazırlanması (tünel açma dahil, petrol ve gaz sahaları için olanlar hariç) | Çok Tehlikeli
43.13 | Test sondajı ve delme
43.13.01 | Test sondajı ve delme (inşaat, jeofizik, jeolojik vb. amaçlar için test sondajı ve delme işleri ile örnekleme sondajı) (madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen test sondajı hariç) | Çok Tehlikeli
43.2 | Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri
43.21 | Elektrik tesisatı
43.21.01 | Bina ve bina dışı yapıların (ulaşım için aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri hariç) elektrik tesisatı, kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı ile konut tipi antenler (uydu antenleri dahil), elektrikli güneş enerjisi kollektörleri, elektrik sayaçları, yangın ve hırsızlık alarm sistemleri vb. kurulumu | Çok Tehlikeli
43.21.03 | Karayolları, demiryolları ve diğer raylı yolların, liman ve havaalanlarının aydınlatma ve sinyalizasyon sistemlerinin tesisatı (havaalanı pisti aydınlatmasının tesisatı dahil) | Çok Tehlikeli
43.22 | Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
43.22.01 | Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin tesisatı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörlerin bakım, onarım ve kurulumu ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil) | Çok Tehlikeli
43.22.03 | Bina ve diğer inşaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisatı ve onarımı (yağmurlama sistemlerinin kurulumu dahil sıhhi tesisat işleri, yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, kanalizasyon tesisatı döşeme işleri vb.) | Çok Tehlikeli
43.22.05 | Gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil) | Çok Tehlikeli
43.29 | Diğer inşaat tesisatı
43.29.01 | Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dahil kurulum işleri | Çok Tehlikeli
43.29.02 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tesisat işleri (paratonerlerin, tabelaların (ışıklı olsun veya olmasın), stor ve güneşliklerin montaj işleri vb.) | Çok Tehlikeli
43.29.03 | Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dahil) | Çok Tehlikeli
43.29.05 | Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal yangın merdivenlerinin kurulumu dahil) | Çok Tehlikeli
43.3 | Binanın tamamlanması ve bitirilmesi
43.31 | Sıva işleri
43.31.01 | Sıva işleri (binalarda veya diğer inşaatlarda iç ve dış sıva veya alçı sıva işleri ile alçıpan işleri vb.) | Çok Tehlikeli
43.32 | Doğrama tesisatı
43.32.01 | Hazır mutfaklar, mutfak tezgahları, gömme dolaplar, iç merdivenler ile ince tahta, lambri ve benzerlerinin montajı işleri | Tehlikeli
43.32.02 | Herhangi bir malzemeden yapılan kapı ve pencere kasaları, kapılar (zırhlı kapılar dahil, otomatik ve döner kapılar hariç), pencereler, kepenkler, panjurlar, garaj kapıları ve benzerlerinin montajı | Tehlikeli
43.32.03 | Seyyar bölme ve metal yapı üzerine asma tavan montaj işleri ile diğer doğrama tesisatı işleri | Tehlikeli
43.33 | Yer ve duvar kaplama
43.33.01 | Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri (mermer, mozaik, granit, karo ve kaldırım taşlarının, parke dahil ahşap yer ve duvar kaplamalarının döşenmesi vb.) (halı, taban muşambası ve kağıt kaplama hariç) | Çok Tehlikeli
43.33.02 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yer döşeme ve kaplama ile duvar kaplama işleri (halı, taban muşambası ve diğer esnek yer kaplamaları ile duvar kaplama işleri) | Tehlikeli
43.34 | Boya ve cam işleri
43.34.01 | Binaların iç ve dış boyama işleri | Çok Tehlikeli
43.34.02 | Cam takma işleri | Çok Tehlikeli
43.34.03 | Bina dışı yapıların boyama işleri | Çok Tehlikeli
43.39 | İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
43.39.01 | Dekoratif malzemenin, bezemelerin ve süslerin montajı ile inşaatlardaki bys. diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler (radyatörleri kaplayan ızgaraların montajı ile akustik panel, karo veya diğer malzemeleri içeren akustik işler dahil) | Tehlikeli
43.39.02 | Yeni binaların inşaat sonrası temizliği | Az Tehlikeli
43.9 | Diğer özel inşaat faaliyetleri
43.91 | Çatı işleri
43.91.01 | Çatı işleri (çatı iskeleti kurulumunu içeren inşaat işleri, çatı yapımı, çatı oluğu ve oluk ağzı montaj işleri ile metal ve diğer malzemeden çatı kaplama işleri) (dülgerlik işleri dahil) | Çok Tehlikeli
43.99 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
43.99.01 | Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.) | Çok Tehlikeli
43.99.02 | Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dahil, su kuyusu açma hariç) | Çok Tehlikeli
43.99.03 | Açık yüzme havuzlarının inşaatı | Tehlikeli
43.99.04 | Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat çeşidinde yer almayan) | Az Tehlikeli
43.99.05 | İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.) | Çok Tehlikeli
43.99.06 | Duvarcılık ve tuğla örme işleri | Çok Tehlikeli
43.99.07 | İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri | Çok Tehlikeli
43.99.08 | Su yalıtım işleri (düz çatı ve teraslardaki su yalıtım işleri, inşaat ve diğer yer altı yapıların dış cephesindeki su yalıtım işleri, nem yalıtımı vb.) | Çok Tehlikeli
43.99.10 | Baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması (fırınlar için yanma odasına ateş tuğlası döşenmesi işleri dahil) | Çok Tehlikeli
43.99.11 | İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dahil) | Çok Tehlikeli
43.99.12 | Yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme ve benzeri uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri | Çok Tehlikeli
43.99.13 | İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması) | Çok Tehlikeli
43.99.14 | Prefabrik yapıların montajı ve kurulması (prefabrik binalar hariç her çeşit prefabrik sokak düzeneklerinin (otobüs durağı, telefon kulübesi, bank vb.) kurulumu vb.) | Tehlikeli
43.99.15 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri (şömine, barbekü dahil) | Tehlikeli
x | Kısım (A - V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx | Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x | Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx | Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx | Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.
Ana Sayfa | Nace kodu Sorgulama | Nace kodları listesi | İletişim

info@nacekodu.xyz| Sitemap - Kullanım Şartları - Gizlilik Politikası