× Anasayfa Nace Kodum ne? Nace Kodu Sorgulama Nace Kodu Listesi İletişim
☰ NACE KODU BUL  

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ
NACE Rev.2_Altılı Kod | NACE Rev.2_Altılı Tanım | Tehlike Sınıfı

K | - FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ

64 | Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
64.1 | Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
64.11 | Merkez bankası faaliyetleri
64.11.06 | Merkez bankası faaliyetleri | Az Tehlikeli
64.19 | Diğer parasal aracılık faaliyetleri
64.19.01 | Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, mevduat bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç) | Az Tehlikeli
64.2 | Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.20 | Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.20.19 | Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç) | Az Tehlikeli
64.3 | Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
64.30 | Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
64.30.01 | Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar | Az Tehlikeli
64.9 | Diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
64.91 | Finansal kiralama
64.91.01 | Finansal kiralama (finansal leasing) | Az Tehlikeli
64.92 | Diğer kredi verme faaliyetleri
64.92.01 | Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, uluslararası ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) (ikrazatçılar hariç) | Az Tehlikeli
64.92.04 | Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri | Az Tehlikeli
64.92.07 | İkrazatçıların faaliyetleri | Az Tehlikeli
64.92.08 | Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri | Az Tehlikeli
64.99 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
64.99.01 | Faktöring faaliyetleri | Az Tehlikeli
64.99.03 | Gayrimenkul yatırım ortaklığı | Az Tehlikeli
64.99.08 | Yatırım bankacılığı faaliyetleri | Az Tehlikeli
64.99.09 | Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri (mülkiyet devri yoluyla yapılanlar) | Az Tehlikeli
64.99.10 | Menkul kıymet yatırım ortaklığı | Az Tehlikeli
64.99.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazılması, vb. dahil) | Az Tehlikeli


65 | Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç)
65.1 | Sigorta
65.11 | Hayat sigortası
65.11.02 | Hayat sigortası faaliyetleri | Az Tehlikeli
65.12 | Hayat sigortası dışındaki sigortalar
65.12.13 | Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.) | Az Tehlikeli
65.2 | Reasürans
65.20 | Reasürans
65.20.01 | Reasürans faaliyetleri (sigorta şirketleri tarafından taahhüt edilen sigorta poliçelerine ilişkin riskin üstlenilmesi) | Az Tehlikeli
65.3 | Emeklilik fonları
65.30 | Emeklilik fonları
65.30.01 | Emeklilik fonu faaliyetleri | Az Tehlikeli

66 | Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
66.1 | Finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
66.11 | Finansal piyasaların yönetimi
66.11.02 | Finansal piyasaların yönetimi (emtia sözleşmeleri borsası, menkul kıymetler borsası, hisse senedi borsası, vb. yönetimi dahil, kamu otoriteleri tarafından yapılanlar hariç) | Az Tehlikeli
66.12 | Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri aracılığı
66.12.01 | Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil) | Az Tehlikeli
66.12.04 | Döviz bürolarının faaliyetleri | Az Tehlikeli
66.12.06 | Kambiyo hizmetleri (döviz bürolarının faaliyetleri hariç) | Az Tehlikeli
66.12.08 | Emtia sözleşmeleri aracılık faaliyetleri | Az Tehlikeli
66.19 | Finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
66.19.02 | İpotekli satış ile kredi simsarlığı ve danışmanlığı faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri hariç) | Az Tehlikeli
66.19.03 | Finansal danışmanlık faaliyetleri | Az Tehlikeli
66.19.04 | Menkul kıymetlerin operasyon ve takas işlemi faaliyetleri | Az Tehlikeli
66.19.05 | Yatırım bankacılığına ilişkin yardımcı faaliyetler (birleşme ve devir faaliyeti, işletme finansmanı ve risk sermayesi finansman faaliyeti, vb.) | Az Tehlikeli
66.19.06 | Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri | Az Tehlikeli
66.19.07 | Yediemin faaliyetleri | Az Tehlikeli
66.19.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, servet yönetimi ve saklama hizmetleri, vb.) | Az Tehlikeli
66.2 | Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
66.21 | Risk ve hasar değerlemesi
66.21.01 | Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil) | Az Tehlikeli
66.22 | Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri
66.22.01 | Sigorta acentelerinin faaliyetleri | Az Tehlikeli
66.22.02 | Sigorta brokerlarının faaliyetleri | Az Tehlikeli
66.29 | Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.29.01 | Aktüerya faaliyetleri | Az Tehlikeli
66.29.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler (kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, vb.) | Az Tehlikeli
66.3 | Fon yönetimi faaliyetleri
66.30 | Fon yönetimi faaliyetleri
66.30.02 | Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.) | Az Tehlikeli
x | Kısım (A - V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx | Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x | Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx | Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx | Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.
Ana Sayfa | Nace kodu Sorgulama | Nace kodları listesi | İletişim

info@nacekodu.xyz| Sitemap - Kullanım Şartları - Gizlilik Politikası